четвъртък, 21 октомври 2010 г.

Юнаково и момино сърдце

Дайте сито и ситно решето,
Да пресееме юнакови двори,
Да найдеме юнакова пръстен,
Да питаме юнакова макя:
- Играе ли юнаково сърдце?
- Игра, игра, един Бог да знае,
Като вран кон в зелено ливаде!
Дайте сито и ситно решето,
Да пресееме момините двори,
Да питаме момината макя:
- Играе ли моминото сърдце?
- Игра, игра, един Бог да знае,
Като риба у студена вода!

Няма коментари:

Публикуване на коментар