неделя, 8 май 2011 г.

Търновска царица

Сънувала, сънувала търновска царица (x2)
През среда се, (x2) небе препукало
Ситни звезди (x2) на земя паднали.

Ясен месец (x2)кървав ми е огрял (x2)
А по него (x2) звездица Деница
и тя ми е (x2) кърваво огряла.

Ой Шишмане, цар Иване,що съм сънувала?
Отговаря(x2) цар Иван Шишмана
Ой царице, хубавице, съня ти е на зло.

Дето се е (x2) небе препукало
Ще да падне(x2) българското царство
Ситни звезди - ще загине българската войска
Ясен месец- ще да падне сам Иван Шишмана

Мина време, писмо дойде от Костина града
Писмо пише и нарежда- войска загинала
на Софийско равно поле паднал и загинал
паследния български цар - Цар Иван Шишмана.

вторник, 26 април 2011 г.

Свети Георги обикаля нивите

А бре, Герги, свети Герги.
Рано рани свети Герги,
от тъмнина без борина,
та оседла врана коня,
па отиде да обиде
синурето бащини си,
бащини си, дядови си.
От дома си весел пойде,
от поле са сърдит върна.
Не смяе да го попита
ни майчица, ни бащица,
ни сестрица, ни братенце.
Поитала го снаа му:
-А бре, Герги, свети Герги,
що от дома весел пойде,
от поле са сърдит върна?
Свети Герги отговаря:
-Снашице мила, убава,
нали питаш да ти кажа
що от дома весел пойдох,
от поле са сърдит върнах:
есенното не класило,
пролетното не никнало.
Снашица му отговаря:
-А бре, Герги, свети Герги,
рано рани на Спасовден,
та обиди синурето,
синурето бащини си,
бащини си, дядови си.
Кога било на Спасовден
рано рани свети Герги,
от тъмнина без борина,
та оседла врана коня,
па отиде да обиде
синурето бащини си,
бащини си, дядови си.
От дома си сърдит пойде,
от поле са весел върна.
Не смяе да го попита
ни сестрица, ни братенце.
Попитала го снаа му:
-А бре, Герги, свети Герги,
що от дома сърдит пойде,
от поле са весел върна?
Свети Герги отговаря:
-Снашице мила, убава,
нали питаш да ти кажа
що от дома сърдит пойдох,
от поле са весел върнах:
есенното заздреяло,
пролетното клас пуснало.

Похвалил се Великден

Зелена равна морава,
заман ми бъде зелена
като през празна неделя
и великата събота.
Пофалил ми са Великден
с червени яица Великден,
Гергьовден с крехки пиленца.

Кукувица кука за Гергьовден

Закукала кукувица
рано ми, рано за Гергьовден.
Закукала на ябълка,
на ябълка, на петровка,
на петровка насред село.
Като кука, какво дума?
-Млади моми и невести
и млади, млади ергьене,
рано ми рано на Гергьовден
берете цвеке свекакво,
извийте росни венци,
омесете плетени колачи,
заколете вакло агне,
рано ми, рано на Гергьовден.