събота, 13 ноември 2010 г.

Белите манастири

Продават се, мамо,
Бели манастири,
Белите манастири, мила мамо,
С черните калугерки.

Всеки се наема
В манастир да иде
Ала никой пари няма, мила мамо,
Манастир да купи.