неделя, 31 октомври 2010 г.

ЛУДО МЛАДО

Пеасента "Лудо младо" в изпълнение на Николина Чакърдъкова


ИЗГРЕЯЛА Е МЕСЕЧИНКА

Изгреяла е месечинка (2)
аляна галяна портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)
Чи огряла в градинчица (2)
аляна галяна портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)
В градинчица, Иринчица (2)
аляна галяна, портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)
Да си бере пъстри китки (2)
аляна галяна, портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)
Хем си бере, хем нарича
Вземе ли те първо либе,
дваж да цъфнеш, триж да грейнеш,
аляна галяна, портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)
Вземе ли те чуждо либе,
да повехнеш, да посърнеш,
аляна галяна, портокаляна, блага душка медена, шекеряна (2)

четвъртък, 21 октомври 2010 г.

Залюбил друга

Задала се й тъмна мъгла,
Тъмна мъгла, тъмен облак,
През кории султанови,
Султанови, субашови.
Не е било тъмна мъгла,
Тъмна мъгла, тъмен облак,
Най е било сиво стадо,
Сиво стадо султаново;
Напред стадо й вакъл овчар.

Юнаково и момино сърдце

Дайте сито и ситно решето,
Да пресееме юнакови двори,
Да найдеме юнакова пръстен,
Да питаме юнакова макя:
- Играе ли юнаково сърдце?
- Игра, игра, един Бог да знае,
Като вран кон в зелено ливаде!
Дайте сито и ситно решето,
Да пресееме момините двори,
Да питаме момината макя:
- Играе ли моминото сърдце?
- Игра, игра, един Бог да знае,
Като риба у студена вода!

събота, 9 октомври 2010 г.

Бела съм бела, юначе

Песента "Бела съм бела, юначе" в изпълнение на Радка Кушлева и красиви гледки от Родопите.